Studium MBA v oblasti kritické infrastruktury

Manažer kritické infrastruktury

v září 2024 bude zahájen 1. běh profesního postgraduálního studia

Délka studia

1 rok

1 rok (dva semestry), 4 soustředění v zimním semestru a 4 soustředění v letním semestru)

Cena studia

60 000,- Kč bez DPH pro členy ASKI

69 000,- Kč bez DPH pro ostatní přihlášené

Forma studia

kombinované studium, rozdělené do 8 víkendových soustředění (vždy sobota a neděle)

Podmínky přijetí

vysokoškolské vzdělání (minimálně Bc.)

Obsah studia

kombinaci teoretických přednášek a praktických seminářů, které se zaměřují na různé aspekty v oblasti kritické infrastruktury

Ukončení studia

závěrečná zkouška + obhajoba závěrečné zkoušky

Místo konání

Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno

Popis studia

MBA program se specializací na kritickou infrastrukturu pokrývá klíčové oblasti jako je krizový management a krizová komunikace, složky záchranného systému, metody identifikace rizik a hrozeb, ochranu civilních osob a majektu ve firmách a organizacích. Dále se budou studenti zaměřovat na specifické výzvy a technologie spojené s řízením a ochranou základních služeb a systémů.

Výhody studia MBA kritické infrastruktury

Kariérní růst

Studium významně přispívá k profesnímu rozvoji a kariérnímu růstu. Absolventi MBA programů jsou často vnímáni jako kandidáti s vysokým potenciálem pro manažerské a vedoucí pozice.

Studium při zaměstnání

Studentům je umožněno pokračovat v profesní kariéře bez nutnosti přerušení zaměstnání, což je výhodné jak z hlediska finanční stability, tak z hlediska okamžité aplikace získaných znalostí a dovedností v pracovním prostředí.

Networking

MBA program přitahuje profesionály z různých oblastí kritické infrastruktury, což nabízí jedinečnou příležitost pro budování obchodních kontaktů a networking. Tyto kontakty mohou být velmi cenné pro budoucí kariéru a podnikání.

Odborníci a praktikové

Náš program je veden zkušenými odborníky a praktikujícími profesionály, kteří mají hluboké znalosti a bohaté zkušenosti z reálného světa.

Přihláška ke studiu MBA kritické infrastruktury

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

O nás

Asociace škol kritické infrastruktury

Asociace škol kritické infrastruktury, (dále jen ASKI) jako profesní nepolitická organizace sdružuje právnické i fyzické osoby a svoji činnost vyvíjí na území České republiky. Profesně je zaměřena především na procesy vzdělávání v oblasti kritické infrastruktury a současně na všechny další oblasti, které ovlivňují podmínky pro poskytování tohoto organizačního procesu.

Poskytujeme podporu vzdělávání v oblasti kritické infrastruktury a informační bezpečnosti. Jako klíčoví partneři škol a vzdělávacích institucí pomáháme řešit tyto výzvy a zprostředkováváme členům přístup k nejnovějším informacím a zdrojům. Naše členství zahrnuje organizaci akcí, konferencí s ostatními školami a vzdělávacími organizacemi. Členy aktivně podporujeme prostřednictvím publikační činnosti a marketingovou strategií.

Proč se začlenit do ASKI?

Naše Asociaci škol kritické infrastruktury (ASKI) se specializuje na rozsáhlou problematiku kritické infrastruktury a svojí činností zajišťuje bezstarostnost našich členů v oblasti kritické infrastruktury, kritické informační infrastruktury a krizového řízení (zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení).

V České republice jsme jedinou profesní platformou pro školy, školská a vzdělávací zařízení, která za své členy řeší a prosazuje řešení kritické infrastruktury a kritické informační infrastruktury ve školství.

Naši členové jsou odborníci ze všech 9 odvětvových kritérií KI a hájí zájmy všech ostatních členů v rámci ASKI.

Připojením se k Asociaci škol kritické infrastruktury (ASKI) získáte nezbytné znalosti a opatření pro řešení otázek KI a KII, bezpečnostních rizik a ochrany měkkých cílů.

Sledujte naše oficiální sociální sítě